Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συνεργασία σχολείου – οικογένειας

Η συνεργασία σχολείου – οικογένειας αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας στην συναισθηματική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.

Στο «Καραβάκι» η καλλιέργεια αυτής της σχέσης αποτελεί πρωταρχικό μέλημα. Η πραγματοποίηση συναντήσεων μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτικών (σε ομάδες ή με την οικογένεια κάθε νηπίου), η συχνή επικοινωνία με τους γονείς, η στήριξη των γονέων στη διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην αναπτυξιακή και μαθησιακή πορεία των παιδιών τους, η διοργάνωση δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή των γονέων και των παιδιών στο σχολείο, βοηθούν στην ενίσχυση αυτής της σχέσης.

Οι «Κύκλοι Συναντήσεων Γονέων» που ξεκίνησαν το 2013 αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της αποτελεσματικής συνεργασίας σχολείου – οικογένειας. Τα θέματα που συζητούνται σχεδιάζονται σε συνεργασία με Κοινωνική Λειτουργό και αφορούν ένα ευρύ φάσμα της αναπτυξιακής πορείας των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Απώτερος στόχος είναι η ενημέρωση των γονέων ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται με περισσότερη αυτοπεποίθηση αλλά και τεκμηριωμένη γνώση τα πολλαπλά ερωτήματα που προκύπτουν στο σύνθετο ρόλο τους.