Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιλεγμένους προορισμούς, με πολιτιστική, αρχαιολογική, ιστορική, οικολογική σημασία. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις έχουν ιδιαίτερη παιδαγωγική αξία καθώς διευρύνουν τους ορίζοντες των νηπίων, τα ενθαρρύνουν να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, να γνωρίσουν επιτεύγματα του ανθρώπου διαχρονικά και να αναπτύσσουν την κοινωνικότητά τους.

Γιορτές

Οι γιορτές στο «Καραβάκι» είναι περισσότερο ή λιγότερο ανοιχτές εκδηλώσεις που οργανώνονται είτε με την ευκαιρία μια γιορτής (για παράδειγμα, η γιορτή των Χριστουγέννων) είτε ενός σημαντικού, για τη σχολική ζωή, γεγονότος (για παράδειγμα, η γιορτή για το «κλείσιμο» της σχολικής χρονιάς).

Εθνικές και τοπικές εορτές

Το σχολείο μας συμμετέχει στις εθνικές και τοπικές εορτές του Δήμου Ληξουρίου.

Εκκλησιασμός

Εκκλησιασμός των νηπίων μπορεί να γίνεται ύστερα από απόφαση του διδακτικού προσωπικού, εφόσον το επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για ασφαλή μετάβαση τους στο Ναό.