Βρεφικό

Καβουράκια
(έως 2,5 ετών)

Η φοίτηση στο βρεφικό τμήμα συμπίπτει με τον πρώτο αποχωρισμό του παιδιού από το οικογενειακό περιβάλλον και συνοδεύεται από σημαντικές βιολογικές αλλαγές. Για αυτό θέλουμε τα παιδιά και οι οικογένειές τους να νιώθουν άνετα και ευχάριστα σαν το σπίτι τους ώστε να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση και προσαρμογή στο σχολείο.
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των παιδιών βρεφικής ηλικίας διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, που εξασφαλίζει την γλωσσική, την συναισθηματική, την κινητική και της γνωστική τους ανάπτυξη.

Προτεραιότητά μας είναι:

  • Η υγιεινή και η ασφάλεια των παιδιών.
  • Η ομαλή μετάβαση και προσαρμογή στο σχολείο.
  • Η ενθάρρυνση της κοινωνικής ζωής και της ομαλής ένταξης στην ομάδα των συνομηλίκων.
  • Η ενεργητική και βιωματική μάθηση μέσα από το παιχνίδι και τις δραστηριότητες.