Μετακίνηση

Μετακίνηση με σχολικό

Η μεταφορά των μαθητριών και των μαθητών του σχολείου μας που το επιλέγουν από και προς το σπίτι, με πρωινό και μεσημεριανό δρομολόγιο, πραγματοποιείται με το σχολικό μας λεωφορείο.

Η μετακίνηση των παιδιών σε οργανωμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις και οι ψυχαγωγικές εκδρομές κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, πραγματοποιείται, επίσης, με το σχολικό μας λεωφορείο.

Το σχολικό λεωφορείο αποτελεί συνέχεια του σχολικού περιβάλλοντος. Όλοι οι κανόνες που διέπουν την σχολική μας ζωή, συνεχίζουν να εφαρμόζονται κατά την διάρκεια της μετακίνησής μας με το λεωφορείο. Η συνοδός στο σχολικό λεωφορείο φροντίζει για την τήρηση του συμφωνημένου πλαισίου, με κύριο κριτήριο την ασφαλή μετακίνηση των νηπίων.