Αξιολόγηση νηπίων

Στα καινοτόμα παιδαγωγικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε στο πρόγραμμά μας συμπεριλαμβάνεται ο Ατομικός Φάκελος Portfolio των νηπίων, ο οποίος εξελίσσεται διαβαθμιακά από το Παιδικό Τμήμα μέχρι και το Νηπιαγωγείο.
Το Portfolio είναι μια συστηματική και πολυδιάστατη συλλογή πειστηρίων της μάθησης των παιδιών (φωτογραφίες από τη σχολική ζωή, συνεντεύξεις των νηπίων, ζωγραφικά έργα, κατασκευές, κ.α.), συλλεγμένων μέσα στο χρόνο, η οποία δείχνει τις προσπάθειες, τα επιτεύγματα και την πρόοδο τους. Μια συνολική «απεικόνιση» του παιδιού, που περιλαμβάνει τα συναισθηματικά, κοινωνικά, σωματικά και ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά τους.