Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο

Εγγραφές μαθητριών/τών στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2024-25

Στο Νηπιαγωγείο το σχολικό έτος 2024-2025 θα φοιτήσουν:

α. Προνήπια τα οποία έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2020 έως και 31 Δεκεμβρίου 2021,

β. Νήπια τα οποία έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2019 έως και 31 Δεκεμβρίου 2019.

Δείτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Προνήπιο.

Δείτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Νηπιαγωγείο.

Δείτε τα δίδακτρα για το σχολικό έτος 2024-2025.