Προνήπιο

Μικροί Αστερίες
( 4 έως 5 ετών )

Οι Μικροί Αστερίες συνεχίζουν την σχολική τους εκπαίδευση στο Προνήπιο. Σκοπός είναι η ολόπλευρη (σωματική, κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική) ανάπτυξη του παιδιού και η ευημερία του. Τα νήπια βρίσκονται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και έχουν ενεργό συμμετοχή στην διαμόρφωσή της. Η εκπαίδευση στο Προνήπιο, λαμβάνοντας υπόψη τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας, προάγει την ανάπτυξη ικανοτήτων που βοηθούν το παιδί να ανταποκριθεί με κριτικό και δημιουργικό τρόπο στις προκλήσεις του περιβάλλοντος.

Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη

Η Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη των νηπίων αποτελεί βασικό στόχο της εκπαίδευσης στις μικρές ηλικίες. Διατρέχει το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος και, παράλληλα, ενισχύεται με στοχευμένες δραστηριότητες. Οι Μικροί Αστερίες ενθαρρύνονται να διαμορφώσουν μια υγιή προσωπικότητα, λειτουργώντας ικανοποιητικά ως προς τις προσωπικές τους ανάγκες (γνωριμία με τον εαυτό, αποδοχή της μοναδικότητας, θετική αυτοεκτίμηση, αυτονομία, αυτορρύθμιση, προσωπική ενδυνάμωση, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, αυτοεξυπηρέτηση) και τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος (κοινωνική ταυτότητα, ενσυναίσθηση, κατανόηση, συνεργασία, επικοινωνία, σεβασμός στους κανόνες, δημιουργία και διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων, αποδοχή της διαφορετικότητας, προσαρμογή).

Γλώσσα

Η Γλώσσα μας βοηθά να επικοινωνούμε, να χτίζουμε διαπροσωπικές σχέσεις, να μοιραζόμαστε εμπειρίες και γνώσεις, να ρωτάμε για να μάθουμε περισσότερα, να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, να διεκδικούμε, να αστειευόμαστε, να ευχόμαστε, να παραπονιόμαστε… Στο προνήπιο, ο λόγος, προφορικός και γραπτός, αποτελεί κεντρικό σημείο του εκπαιδευτικού μας προγράμματος.

Προφορικός λόγος

Οι Μικροί Αστερίες στην σχολική τους ζωή έχουν ευκαιρίες να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την προφορική επικοινωνία: ομιλία (παραγωγή προφορικών κειμένων) και ακρόαση (κατανόηση προφορικών κειμένων). Τα νήπια ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε συζητήσεις, περιμένοντας την σειρά τους, εκφράζοντας με σαφήνεια ένα μήνυμα, ακούγοντας και κατανοώντας τις συνομιλήτριες και τους συνομιλητές, να διηγούνται προσωπικές εμπειρίες, να περιγράφουν αντικείμενα και γεγονότα, να αιτιολογούν τις απόψεις τους και τις πράξεις τους, να επιχειρηματολογούν και να διαπραγματεύονται για να πείσουν τους άλλους για τις επιλογές και τις αποφάσεις τους.

Γραπτός λόγος

Οι Μικροί Αστερίες εμπλέκονται σε γλωσσικές δραστηριότητες που τους επιτρέπουν να ανακαλύψουν αρκετά από τα μυστικά του γραπτού λόγου. Βοηθούν να αντιληφθούν τον επικοινωνιακό σκοπό της γραπτής γλώσσας, να ανακαλύψουν τις συμβάσεις του γραπτού λόγου (για παράδειγμα, την φορά της ανάγνωσης), να αναγνωρίζουν γράμματα και λέξεις, να “διαβάζουν” επιγραφές και μηνύματα, να χαίρονται με την επαφή τους με τα βιβλία. Ακόμη, η ανάπτυξη του γραπτού λόγου στο προνήπιο περιλαμβάνει ασκήσεις λεπτής κινητικότητας, ώστε τα νήπια να αναπτύξουν τους μύες των χεριών τους, με σκοπό να αποκτήσουν τον έλεγχο που απαιτείται για να σχηματίσουν γράμματα.

Παιδική Λογοτεχνία

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του προνηπίου αναπτύσσονται καθημερινά δομημένες δραστηριότητες ανάγνωσης λογοτεχνικού κειμένου. Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι να αγαπήσουν τα παιδιά το βιβλίο. Η συζήτηση που συνοδεύει την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων βοηθάει στην ανάπτυξη της προφορικής έκφρασης και οι δραστηριότητες που ακολουθούν (δραματοποίηση, εικαστική απεικόνιση) καλλιεργούν πολλές και διαφορετικές δεξιότητες. Ακόμη, με τους Μικρούς Αστερίες διαβάζουμε βιβλία γνώσεων και πληροφοριών γιατί προσφέρουν ευκαιρίες για πολλές και εκτεταμένες συζητήσεις. Είναι τα κλειδιά που μας ανοίγουν τις πόρτες της γνώσης.

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Στην τάξη του νηπιαγωγείου υπάρχει μια μικρή βιβλιοθήκη όπου οι Μικροί Αστερίες μπορούν να ξεφυλλίσουν βιβλία κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας. Τα παιδιά ξεφυλλίζοντας βιβλία έρχονται σε επαφή με τον γραπτό λόγο και τον συνδέουν με τον προφορικό (αντιλαμβάνονται ότι τα γράμματα φέρουν πληροφορίες), καλλιεργούν την αγάπη για την ανάγνωση, παρατηρούν τις εικόνες, προσποιούνται ότι διαβάζουν, δημιουργούν μια δική τους ιστορία με τους ήρωες, σχολιάζουν, μαθαίνουν να προσέχουν τα βιβλία…
Στο σχολείο λειτουργεί μεγάλη δανειστική βιβλιοθήκη που σήμερα αριθμεί περισσότερα από 1900 βιβλία. Τα νήπια την επισκέπτονται και έχουν την ευκαιρία να ξεφυλλίσουν και να δανειστούν βιβλία.

Μαθηματικά

Τα Μαθηματικά στο Προνήπιο αξιοποιούνται ως εργαλείο συλλογισμού και επίλυσης προβλημάτων. Κύριος στόχος είναι τα νήπια να αρχίσουν να σκέφτονται με τρόπους που χαρακτηρίζουν την μαθηματική επιστήμη, συνειδητοποιώντας, παράλληλα, τον λόγο για το οποίο χρησιμοποιούνται στην ζωή μας. Οι Μικροί Αστερίες εμπλέκονται σε δραστηριότητες με νόημα για τα ίδια και κοντά στην εμπειρία τους. Μέσα από το παιχνίδι τα νήπια εξερευνούν τις χωρικές έννοιες και τις χωρικές σχέσεις, συγκρίνουν, ταξινομούν, αναγνωρίζουν, δημιουργούν και επεκτείνουν μοτίβα, κάνουν αντιστοιχίσεις, σειροθετούν, γνωρίζουν τους αριθμούς 1-5 και το 0, μαθαίνουν για τα σχήματα.

Εικαστικά

Το σχέδιο και η ζωγραφική αποτελούν κατεξοχήν τα μέσα που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να εκφράσουν τις ιδέες, τις σκέψεις, τα βιώματα και τα συναισθήματά τους. Τα νήπια, συμμετέχοντας σε εικαστικές δραστηριότητες, αναπτύσσουν την δημιουργικότητά τους, την εφευρετικότητα, την φαντασία, την αισθητική τους. Βασικός στόχος των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων είναι κυρίως η διαδικασία και όχι το αποτέλεσμα. Οι Μικροί Αστερίες παρατηρούν, αγγίζουν και εξερευνούν τα υλικά (τέμπερες, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, κηρομπογιές, λαδομπογιές), δημιουργούν εικαστικές αναπαραστάσεις δύο διαστάσεων και ανακαλύπτουν τις διαφορετικές μοναδικές τους ικανότητες.

Θεατρικό Παιχνίδι

Οι Μικροί Αστερίες παίζουν θέατρο! Εμπλέκονται σε δημιουργικές δραστηριότητες και έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν συναισθήματα και ιδέες, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να συνεργαστούν, να συναποφασίσουν, να “μπουν στα παπούτσια των άλλων”, να σκεφτούν κριτικά και να αναζητήσουν λύσεις. Χρησιμοποιούν και συνδυάζουν υλικά με απρόσμενους τρόπους, αξιοποιούν βιωμένες εμπειρίες και δημιουργούν καταστάσεις ζωής.

Μουσική

Τα νήπια συμμετέχουν σε μουσικές δραστηριότητες. Με την βοήθεια του μουσικού τραγουδούν και παίζουν με τα κρουστά μουσικά όργανα της μουσικής γωνιάς. Η μουσική, όπως και τα άλλα μέσα δημιουργικής έκφρασης που σχετίζονται με τις τέχνες, δίνουν στα παιδιά ευκαιρίες να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν με διαφορετικούς τρόπους, εναλλακτικούς και συμπληρωματικούς του λόγου.

Φυσική Αγωγή

Στο ημερήσιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου προβλέπουμε καθημερινά δραστηριότητες που ενισχύουν τη φυσική δραστηριότητα των νηπίων. Οι Μικροί Αστερίες συμμετέχουν σε οργανωμένες κινητικές δραστηριότητες και έχουν ευκαιρίες να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν βασικές κινητικές δεξιότητες (σταθεροποίηση, μετακίνηση, χειρισμού αντικειμένων), δεξιότητες αντίληψης τους σώματος, αντίληψης του χώρου και του χρόνου, να κατανοήσουν την λειτουργία του ανθρώπινου σώματος, να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τους άλλους, τον κόσμο, να εμπιστευτούν, να αλληλεπιδράσουν, να συνεργαστούν, να νιώσουν αυτοπεποίθηση, να αποδεχτούν και να σεβαστούν τις ατομικές διαφορές, να καλλιεργήσουν θετική στάση ως προς την κίνηση, για τη διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας.

Μουσικοκινητική αγωγή

Οι Μικροί Αστερίες κάνουν Μουσικοκινητική… Έλα έλα αλογάκι (γκαλόπ), το παπάκι (βαθιά κάμψη γονάτων), το χελιδόνι (φτερούγισμα με κίνηση των χεριών), ο γίγαντας (περπάτημα στις μύτες των ποδιών με ψηλά τεντωμένα χέρια), οι νάνοι (βαθύ κάθισμα), το γατάκι (κάμψη της σπονδυλικής στήλης). Στα προγράμματα Φυσικής Αγωγής οι μουσικοκινητικές δραστηριότητες επικεντρώνονται κυρίως στη σχέση κίνησης και ρυθμού. Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων για τα νήπια είναι η σωματική ανάπτυξη και η καλλιέργεια της ρυθμικής αντίληψης και της μουσικής μνήμης.

Παραδοσιακά παιχνίδια

Οι Μικροί Αστερίες παίζουν παραδοσιακά παιχνίδια. Αλάτι ψιλό, αλάτι χοντρό, Περνά περνά η μέλισσα, η μικρή Ελένη, Κουτσό, Πούντο πούντο το δαχτυλίδι, η Κολοκυθιά… Τα παραδοσιακά παιχνίδια αποτελούν μέρος των πολιτιστικών στοιχείων ενός τόπου. Είναι παιχνίδια που έπαιζαν οι παλαιότεροι και μεταφέρονται από γενιά σε γενιά με προφορική περιγραφή ή επίδειξη από τους μεγαλύτερους στους μικρότερους. Τα νήπια έρχονται σε επαφή με την παράδοση και παράλληλα καλλιεργούν την νοητική τους εγρήγορση, αναπτύσσουν την αντίληψή τους σε μαθηματικές έννοιες (μετρούν, ομαδοποιούν, συγκρίνουν, λαμβάνουν αποφάσεις) και σε γλωσσικές έννοιες (ρίμες, λαχνίσματα, ρυθμικά τραγούδια), ενισχύουν κοινωνικές δεξιότητες (συνεργασία, ομαδικό πνεύμα, θέληση, υπομονή, σεβασμός στους κανόνες) και διασκεδάζουν!

Μελέτη Περιβάλλοντος

Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο ενθαρρύνονται να διερευνούν το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον τους. Προτρέπονται να παρατηρούν, να κάνουν ερωτήσεις, να εμπλέκονται σε εξερευνήσεις για καθετί που προσελκύει την προσοχή τους. “Μελετούν” τον άνθρωπο και τα δημιουργήματά του, τα ζώα, τα φυτά, τα φυσικά φαινόμενα, τις ιδιότητες της ύλης, τον πλανήτη Γη και το ηλιακό σύστημα, τον σχηματισμό σκιάς…

Υπαίθρια ζωή

Τα νήπια παίζουν στην παιδική χαρά του σχολείου. Περπατούν, τρέχουν, σκαρφαλώνουν, χοροπηδούν, αλληλεπιδρούν με συνομηλίκους, αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες…

Τα νήπια συχνά βγαίνουν έξω από το σχολείο. Περπατούν στην περιοχή γύρω από το σχολείο και έχουν την ευκαιρία να επιστρατεύσουν όλες τις αισθήσεις και τις γνώσεις τους και να διευρύνουν τα όρια του κόσμου τους.

S.T.E.A.M.

Με τους Μικρούς Αστερίες αξιοποιούμε το εκπαιδευτικό πακέτο της Lego Education: Coding Express. Τα νήπια έχουν την ευκαιρία να ζωντανέψουν ένα τραίνο: αναβοσβήνουν τα φώτα του, ηχούν την κόρνα του, το σταματούν για ανεφοδιασμό, του αλλάζουν κατεύθυνση, το σταματούν σε σταθμούς, τοποθετώντας τα αντίστοιχα τουβλάκια προγραμματισμού στις ράγες του. Κάθε “τουβλάκι δράσης” αποτελεί και μια συγκεκριμένη δράση που επιτρέπει στα παιδιά να δοκιμάσουν και να επανασχεδιάσουν λύσεις, να συνεργαστούν για την επίλυση προβλημάτων.
Τα νήπια παίζοντας εισάγονται στις βασικές αρχές προγραμματισμού και στην φιλοσοφία του S.T.E.A.M. (Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες, Μαθηματικά), μια φιλοσοφία που βοηθά τα παιδιά να γίνουν μέρος της μάθησής και να σκεφτούν με τρόπο ολοστικό.
Δεξιότητες που καλλιεργούνται:
● Ανάληψη ρόλων και συνεργασία,
● Κατανόηση σχέσης αιτίας – αποτελέσματος,
● Επίλυση προβλήματος,
● Κριτική σκέψη,
● Γλωσσική ανάπτυξη: παρουσίαση ιδεών,
● Λογικές δομές: Ακολουθία εντολών, Επανάληψη, Συνθήκες (εάν… τότε).

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων είναι μια καινοτόμος διδακτική και εκπαιδευτική δράση, η οποία μετά την πιλοτική εφαρμογή της το 2021, έχει ενσωματωθεί στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των νηπιαγωγείων. Στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων, τα νήπια συμμετέχουν σε δραστηριότητες μέσω των οποίων αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη, την δημιουργικότητα, την φαντασία, την συνεργασία, την επικοινωνία, την λήψη πρωτοβουλιών, την οργανωτική τους ικανότητα και την επίλυση προβλημάτων.

Αγγλικά

Οι Μικροί Αστερίες ανακαλύπτουν την αγγλική γλώσσα, με την βοήθεια της υπεύθυνης των Αγγλικών. Τα νήπια συμμετέχουν σε αναπτυξιακά κατάλληλα εκπαιδευτικά σενάρια, με δημιουργικές δραστηριότητες στα Αγγλικά. Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά χτίζουν σιγά σιγά το δικό τους λεξιλόγιο στα Αγγλικά και σταδιακά το χρησιμοποιούν ως μέσο επικοινωνίας και έκφρασης. Απώτερος στόχος είναι τα παιδιά να αγαπήσουν τα Αγγλικά και να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στις άλλες γλώσσες και στους άλλους πολιτισμούς.