Φροντίδα Υγείας

Το Καραβάκι τηρεί πλήρως ενημερωμένο αρχείο με τα ατομικά δελτία υγείας των νηπίων μας και συνεργάζεται με Παιδίατρο, η οποία παρέχει σε όλα τα φιλοξενούμενα νήπια μηνιαίο παιδιατρικό έλεγχο.
Στο σχολείο δεν χορηγούνται φάρμακα. Αν κάποιο παιδί ασθενήσει την ώρα που βρίσκεται στο σχολείο, οι παιδαγωγοί θα παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και θα καλέσουν τον κηδεμόνα να το παραλάβει.