Παιδικό

Δελφινάκια
Παιδικό τμήμα ( 3 έως 4 ετών )

Τα Δελφινάκια συμμετέχουν σε δραστηριότητες που ενισχύουν την ανάπτυξη των βασικών τους δεξιοτήτων, με δημιουργικό, ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο. Οι διαθεματικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με συγκεκριμένες θεματικές ενότητες που αντλούνται από τα ενδιαφέροντα των παιδιών της συγκεκριμένης ηλικίας και βοηθούν στην επίτευξη των εκπαιδευτικών μας στόχων (γλωσσικοί, γνωστικοί, κτλ.). Ενθαρρύνεται η δημιουργική συμμετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες, με σεβασμό στην μοναδικότητα κάθε παιδιού, μέσα σε ένα περιβάλλον συνεργασίας και κατανόησης. Στο καθημερινό πρόγραμμα του σχολείου τα Δελφινάκια έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν γλωσσικά, μαθηματικά, εικαστικά, μουσικά, θεατρικά, κινητικά και να προσεγγίσουν την γνώση με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.

Παιχνίδι

Το παιχνίδι αποτελεί βασικό μέσο για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Διατρέχει το σύνολο του εκπαιδευτικού μας προγράμματος και, παράλληλα, ενισχύεται με στοχευμένες δραστηριότητες. Δίνει ευκαιρίες στα Δελφινάκια να δράσουν ελεύθερα, να ερευνήσουν τον κόσμο που τα περιβάλλει, να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, να αναπτύξουν την γλωσσική τους ικανότητα, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να δημιουργήσουν, να αναπτύξουν συμβολικές λειτουργίες και να νιώσουν ευχαρίστηση.

Γλώσσα

Προφορικός Λόγος

Τα Δελφινάκια ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε συζητήσεις, να διηγούνται προσωπικές εμπειρίες, να περιγράφουν αντικείμενα και γεγονότα, να εξηγούν ενέργειές τους και να ακούνε προσεχτικά τις συνομιλήτριες και τους συνομιλητές τους. Οι δραστηριότητες και οι εμπειρίες αυτές βοηθούν τα νήπια να αποκτήσουν ακουστική και λεκτική ετοιμότητα.

Παιδική Λογοτεχνία

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του παιδικού σταθμού αναπτύσσονται καθημερινά δομημένες δραστηριότητες ανάγνωσης λογοτεχνικού κειμένου. Τα κείμενα παιδικής λογοτεχνίας συμβάλλουν στην ανάπτυξη της φαντασίας των παιδιών, στην ψυχική και λογοτεχνική τους καλλιέργεια, στην ψυχαγωγία τους. Η συζήτηση που συνοδεύει την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων και οι δραστηριότητες που μπορεί να ακολουθήσουν (δραματοποίηση, απομνημόνευση ποιημάτων και τραγουδιών) καλλιεργούν πολλές και διαφορετικές δεξιότητες. Ακόμη, με τα Δελφινάκια διαβάζουμε βιβλία γνώσεων και πληροφοριών γιατί προσφέρουν ευκαιρίες για πολλές και εκτεταμένες συζητήσεις. Είναι τα κλειδιά που μας ανοίγουν τις πόρτες της γνώσης.

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Στην τάξη υπάρχει μια μικρή βιβλιοθήκη όπου τα Δελφινάκια μπορούν να ξεφυλλίσουν βιβλία κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας. Τα παιδιά ξεφυλλίζοντας βιβλία καλλιεργούν την αγάπη για την ανάγνωση, παρατηρούν τις εικόνες, προσποιούνται ότι διαβάζουν, δημιουργούν μια δική τους ιστορία με τους ήρωες, σχολιάζουν, μαθαίνουν να προσέχουν τα βιβλία…

Λεπτή κινητικότητα

Δραστηριότητες όπως: πάζλ, κορδονάκια, κατασκευές, παιχνίδι με το ζυμαράκι, βοηθούν τα νήπια στην ενίσχυση της επιδεξιότητας των χεριών και των δακτύλων με στόχο να αποκτήσουν σταδιακά τον απαραίτητο συντονισμό κινήσεων ματιού – χεριού αναπτύσσοντας έτσι τις πρώτες ικανότητες για τη γραφή.

Μαθηματικά

Τα Δελφινάκια έχουν ευκαιρίες καθώς παίζουν να εξερευνήσουν τις χωρικές έννοιες και τις χωρικές σχέσεις, να συγκρίνουν, να ανακαλύψουν ιδιότητες, να ταξινομήσουν, να παρατηρήσουν ομοιότητες και διαφορές, να δημιουργήσουν μοτίβα.

Μαθαίνω για τον κόσμο – Αξιοποιώ το περιβάλλον

Τα Δελφινάκια ενθαρρύνονται να ανακαλύπτουν το φυσικό περιβάλλον τους. Προτρέπονται να παρατηρούν, να κάνουν ερωτήσεις, να εμπλέκονται σε εξερευνήσεις για τα ζώα, τα φυτά, τα φυσικά φαινόμενα, τον καιρό, τις εποχές…

Δημιουργία και Έκφραση

Μουσική

Τα νήπια αντλούν ευχαρίστηση από την εμπλοκή τους στην δραστηριότητα της μουσικής, απολαμβάνοντας την μουσική ακρόαση και την μουσική έκφραση. Το μάθημα αναλαμβάνει Μουσικός και περιλαμβάνει τραγούδια, μουσικά ακούσματα και επαφή με τα κρουστά όργανα της μουσικής μας γωνιάς.

Εικαστικά

Το σχέδιο και η ζωγραφική αποτελούν κατεξοχήν τα μέσα που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να εκφράσουν τις ιδέες, τις σκέψεις, τα βιώματα και τα συναισθήματά τους. Τα νήπια, συμμετέχοντας σε εικαστικές δραστηριότητες, αναπτύσσουν την δημιουργικότητά τους και την φαντασία τους και εξοικειώνονται με τη χρήση διαφόρων υλικών.

Θεατρικό Παιχνίδι

Τα Δελφινάκια αναλαμβάνουν ρόλους και παίζουν θέατρο! Η εμπλοκή στη θεατρική δημιουργία, μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, βοηθά τα νήπια να εξελίξουν τα εκφραστικά τους μέσα, καθώς αντλούν απόλαυση από το θεατρικό βίωμα.

Φυσική Αγωγή

Τα Δελφινάκια συμμετέχουν σε δραστηριότητες Φυσικής Αγωγής με στόχο να αγαπήσουν το δραστήριο παιχνίδι, να αναπτύξουν τις βασικές κινητικές τους δεξιότητες, να ενεργοποιήσουν τη φαντασία και την δημιουργικότητά τους, να μάθουν απλούς κανόνες, να εδραιώσουν σταθερές συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση, να καλλιεργήσουν τις κοινωνικές δεξιότητες και την συνεργασία.

Παραδοσιακά παιχνίδια

Οι Μικροί Αστερίες παίζουν παραδοσιακά παιχνίδια. Η μικρή Ελένη, Αλάτι ψιλό, αλάτι χοντρό, Περνά περνά η μέλισσα, , Κουτσό, Πούντο πούντο το δαχτυλίδι… Τα παραδοσιακά παιχνίδια αποτελούν μέρος των πολιτιστικών στοιχείων ενός τόπου. Είναι παιχνίδια που έπαιζαν οι παλαιότεροι και μεταφέρονται από γενιά σε γενιά με προφορική περιγραφή ή επίδειξη από τους μεγαλύτερους στους μικρότερους. Τα νήπια έρχονται σε επαφή με την παράδοση και παράλληλα καλλιεργούν την νοητική τους εγρήγορση, αναπτύσσουν την αντίληψή τους σε γλωσσικές έννοιες (ρίμες, λαχνίσματα, ρυθμικά τραγούδια), ενισχύουν κοινωνικές δεξιότητες (συνεργασία, ομαδικό πνεύμα, θέληση, υπομονή, σεβασμός στους κανόνες) και διασκεδάζουν!

Μουσικοκινητική Αγωγή

Με τη μουσικοκινητική αγωγή βασικός στόχος είναι η μουσική καλλιέργεια του νηπίου μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες, που συνδυάζουν τη μουσική με τη δημιουργική κίνηση, τον προφορικό και τραγουδιστικό λόγο, τη μίμηση και τη δραματοποίηση. Μέσα από τη μουσικοκινητική αγωγή τα νήπια αποκτούν ένα νέο τρόπο επικοινωνίας, καλούνται να λειτουργήσουν σε συλλογικό επίπεδο και κοινωνικοποιούνται, ενώ συγχρόνως αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες αδρής και λεπτής κινητικότητας και συντονισμού του σώματός τους. Παράλληλα καλλιεργούν τη φαντασία τους, την κριτική και δημιουργική τους σκέψη και συγχρόνως ανακαλύπτουν ένα μοναδικό τρόπο ψυχαγωγίας.

Υπαίθρια ζωή

Τα Δελφινάκια στην αυλή του σχολείου περπατούν, τρέχουν, ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια, κάνουν τσουλήθρα, σκαρφαλώνουν, κάνουν τραμπάλα, “οδηγούν” οχήματα! Τα νήπια παίζουν, εκφράζονται, ενισχύουν την φαντασία τους, δημιουργούν, συνεργάζονται, επικοινωνούν, διασκεδάζουν!