Σήμερα με τα καβουράκια παίζουμε και μαθαίνουμε τα χρώματα! Αφού πρώτα αναγνωρίσουμε τα ζώα στις κάρτες, παρατηρούμε τα χαρακτηριστικά τους και μαθαίνουμε τα χρώματα τους! Ύστερα ταιριάζουμε τα ζώα στην κάρτα με τον ίδιο χρωματισμό. Ένα παιχνίδι που συμβάλει στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου, στην εκμάθηση των χρωμάτων και των ζώων, εξασκεί την παρατηρητικότητα και τη λεπτή κινητικότητα  των παιδιών.