Παίζουμε με την αίσθηση της Αφής!

Οι πέντε αισθήσεις μας δίνουν πληροφορίες για ό,τι συμβαίνει γύρω μας! Οι πέντες αισθήσεις είναι η όραση, η αφή, η γεύση, η όσφρηση και η ακοή. Σήμερα συζητάμε για την αφή και παίζουμε με αυτήν! Κλείνουμε τα μάτια μας και δοκιμάζουμε μόνο με την αίσθηση της αφής να καταλάβουμε τι είναι αυτό που κρατάμε στα χέρια μας.