Οι Μικροί Αστερίες εξασκούνται στην Αντιστοίχιση ένα προς ένα!

Με τους Μικρούς Αστερίες αξιοποιούμε το υλικό από τις συλλογές αντικειμένων της τάξης, και συγκεκριμένα αντικείμενα που μπορούν να  έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους, και εξασκούμαστε στο συνταίριασμα αντικειμένων σε μια σχέση ένα προς ένα. Για παράδειγμα, ένας μαρκαδόρος για κάθε παιδί, ένα πιάτο για κάθε παιδί… Κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας τα νήπια έχουν την ευκαιρία να αιτιολογήσουν την σχέση που έχουν τα αντικείμενα που ταιριάζουν μεταξύ τους. 

Η αντιστοίχιση ένα προς ένα βοηθά τα παιδιά να αντιληφθούν την διατήρηση της ποσότητας. Τα νήπια, καθώς συνεχίζουν να εμπλέκονται στις δραστηριότητες αυτού του τομέα, θα συνειδητοποιήσουν ότι η πληθικότητα των αντικειμένων είναι ανεξάρτητη από τη μορφή ή την σχέση των αντικειμένων στο χώρο.