Οι Μικροί και οι Μεγάλοι Αστερίες, στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Προγράμματος: Οι μαθητές της Ελλάδας στην Κεφαλονιά: Υγρότοποι, προγράμματα και δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, επισκέπτονται τον υγρότοπο του Λιβαδιού. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον υγρότοπο από κοντά, να κατανοήσουν την ιδιαίτερη οικολογική του αξία, να παρατηρήσουν τα πουλιά και την βλάστηση της περιοχής, να οικοδομήσουν αξίες, στάσεις και συμπεριφορές σεβασμού της φυσικής κληρονομιάς.