Τριακοστή πρώτη βιβλιοπρόταση: Και μετά, Συγγραφέας: Πετρούλα Γαβριηλίδου (Μετάφραση), Εκδόσεις: Μήνωας

Προτεινόμενη ηλικία: 4 ετών και άνω

Κριτήριο επιλογής (από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)Μια ιστορία που βοηθάει τα παιδιά να κατανοήσουν ότι οποιαδήποτε πράξη, ακόμα και η πιο μικρή, έχει τις συνέπειές της.

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου:

Όχι, όχι, όχι! Πρόσεχε την πεταλούδα! Αν την πειράξεις, θα πετάξει μακριά και μετά… Τι θα συμβεί μετά;