Η ζέστη ταδεύει… Ω, η σοκολάτα έλιωσε στο μεταλλικό κουτάλι στο ξύλινο και στο πλασικό όμως δεν έλιωσε! Η ζέστη απλώνεται εύκολα μέσα στο μέταλλο και δύσκολα μέσα στο ξύλο και στο πλασικό. Οι Μεγάλοι Αστερίες κάνουν πείραμα, παρατηρούν, καταγράφουν και εξάγουν συμπεράσματα!