Οι Μικροί Αστερίες αφηγούνται μια ιστορία! Τα νήπια καλούνται αρχικά να βάλουν στη σωστή χρονική σειρά τις εικόνες και στη συνέχεια να αφηγηθούν την ιστορία. Ενθαρρύνουμε την αφήγηση, τονίζοντας τη διαδοχική σειρά των γεγονότων και φροντίζουμε να χρησιμοποιούμε στις δικές μας αφηγήσεις λέξεις όπως: πρώτα, μετά, ύστερα, μετά από αυτό κ.λ.π.