Τα Δελφινάκια παίζουν ομαδικά παιχνίδια!

Τα Δελφινάκια παίζουν ομαδικά παιχνίδια. Συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου κάθε φορά. Τα ομαδικά παιχνίδια ενθαρρύνουν την συνεργασία και την ομαδικότητα, την κοινωνικοποίηση, τον σεβασμό σε όλα τα μέλη της ομάδας, την αυτοπεποίθηση, την τήρηση των κανόνων, την υπομονή, την ψυχαγωγία.