Πούντο πούντο το δακτυλίδι;

Τα Δελφινάκια ψυχαγωγούνται παίζοντας το παραδοσιακό παιχνίδι: το δακτυλίδι.  Τα παραδοσιακά παιχνίδια αποτελούν μέρος των πολιτιστικών στοιχείων ενός τόπου. Είναι παιχνίδια που έπαιζαν οι παλαιότεροι και μεταφέρονται από γενιά σε γενιά με προφορική περιγραφή ή επίδειξη από τους μεγαλύτερους στους μικρότερους. Βοηθούν τα νήπια να  καλλιεργούν την νοητική τους εγρήγορση, να αναπτύσσουν την αντίληψη τους σε μαθηματικές έννοιες, να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους, να κατανοούν ότι χρειάζεται να υπάρχουν κανόνες στο παιχνίδι, να ασκούν το σώμα, να διασκεδάζουν.