Θα θέλαμε μέσα από την καρδιά μας να σας ευχαριστήσουμε για ότι προσφέρατε στα παιδιά μας! Τα διδάξατε, τα φροντίσατε, ΤΑ ΑΓΑΠΗΣΑΤΕ!