Χαρτοδιπλωτική!

Διπλώνοντας ένα απλό φύλλο χαρτί μερικές φορές, μπορεί να πάρει πάρα πολλές και διαφορετικές μορφές. Προτείνουμε να ξεκινήσετε με την κατασκευή μιας μικρής βάρκας. Αφού την δημιουργήσετε, μπορείτε να τη διακοσμήσετε! Συνεχίστε αναζητώντας και άλλες ιδέες κατασκευών στο Διαδίκτυο.