Μικροί Αστερίες

Προνήπιο ( 4 έως 5 ετών )

Τα νήπια συνεχίζουν την διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης, των δεξιοτήτων και των συμπεριφορών τους. Οι γνώσεις που αποκτούν βασίζονται στη συμμετοχική δραστηριότητα και εμπειρία. Ενθαρρύνονται να ερευνούν ,να ανακαλύπτουν και να δημιουργούν. Τα νήπια αναπτύσσουν δεξιότητες ατομικές (της αυτονομίας, της αυτοεξυπηρέτησης, της υπευθυνότητας, της συναισθηματικής νοημοσύνης, της αγωγής υγείας), και κοινωνικές (της συνεργασίας, της επικοινωνίας, της διαχείρισης σχέσεων).

Στο βασικό μας πρόγραμμα αναπτύσσονται δραστηριότητες:

Γλωσσικού τομέα

Τα νήπια ενθαρρύνονται ώστε να ενισχύσουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν τη γλώσσα για προσωπική έκφραση, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους ,να ενισχύσουν την ικανότητα οπτικής διάκρισης και να αναπτύξουν τη λεπτή κινητικότητα (ανάπτυξη των μικρών μυών του χεριού-δάχτυλα).

Μαθηματικών εννοιών

Τα μαθηματικά στο προνήπιο χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία του κόσμου που μας περιβάλλει. Κυρίαρχος στόχος είναι τα νήπια να αρχίσουν να σκέφτονται με τρόπους που χαρακτηρίζουν τη μαθηματική επιστήμη, συνειδητοποιώντας παράλληλα το λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούνται στη ζωή μας. Τα νήπια έχουν ευκαιρίες καθώς παίζουν να παρατηρούν και να ανακαλύπτουν ιδιότητες, να διακρίνουν και να συγκρίνουν ποσότητες και μεγέθη, να ανακαλύψουν ομοιότητες και διαφορές.

Ανάπτυξης επιστημονικού ενδιαφέροντος

Τα νήπια εξερευνούν, χρησιμοποιούν διάφορα υλικά, κάνουν ερωτήσεις, ανακαλύπτουν σχέση αιτίου – αποτελέσματος, προβλέπουν συνέπειες, λύνουν προβλήματα με στόχο να μάθουν για το βιολογικό και φυσικό τους κόσμο.

Δημιουργίας και Έκφρασης

Παραδοσιακά και ομαδικά παιχνίδια :

Με παραδοσιακά και ομαδικά παιχνίδια καλλιεργούν την νοητική τους εγρήγορση, αναπτύσσουν την αντίληψη τους σε μαθηματικές έννοιες, αναπτύσσουν το λεξιλόγιο τους και κατανοούν ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες στο παιχνίδι.

Μουσικοκινητική αγωγή:

Με τη μουσικοκινητική αγωγή βασικός στόχος είναι η μουσική καλλιέργεια του νηπίου μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες, που συνδυάζουν τη μουσική με τη δημιουργική κίνηση, τον προφορικό και τραγουδιστικό λόγο, τη μίμηση και τη δραματοποίηση. Μέσα από τη μουσικοκινητική αγωγή τα νήπια αποκτούν ένα νέο τρόπο επικοινωνίας, καλούνται να λειτουργήσουν σε συλλογικό επίπεδο και κοινωνικοποιούνται, ενώ συγχρόνως αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες αδρής και λεπτής κινητικότητας και συντονισμού του σώματός τους. Παράλληλα καλλιεργούν τη φαντασία τους, την κριτική και δημιουργική τους σκέψη και συγχρόνως ανακαλύπτουν ένα μοναδικό τρόπο ψυχαγωγίας.

Μουσική αγωγή:

Τα νήπια  καλλιεργούν βιωματικά τη μουσική τους παιδεία. Το μάθημα αναλαμβάνει Μουσικός και περιλαμβάνει τραγούδια, μουσικά ακούσματα και επαφή με τα κρουστά όργανα της μουσικής μας γωνιάς.

Καλλιτεχνικό Εργαστήρι:

Τα νήπια εξοικειώνονται με τις δυνατότητες και τους τρόπους χρήσης διαφόρων εργαλείων και υλικών. Εργάζονται ατομικά ή ομαδικά και μαθαίνουν να δουλεύουν με πιο οργανωμένο τρόπο.

Υπαίθριας ζωής

Τα παιδιά απολαμβάνουν την επαφή με τη φύση, τις βόλτες, την άσκηση και το παιχνίδι!!!

Αγγλικών

Τα νήπια ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τη γλώσσα που διδάσκονται ελεύθερα μέσω τραγουδιών και παιχνιδιών δράσης.