Παρουσίαση ατομικών φακέλων (portfolios) των νηπίων.

Τα νήπια παρουσιάζουν τους ατομικούς φακέλους τους στις οικογένειές τους. Μιλούν για τα ενδιαφέροντα, τις δραστηριότητες, τις προσπάθειες, τα επιτεύγματα και όλοι χαιρόμαστε για την  πρόοδό τους μέσα στο χρόνο!!!