Δελφινάκια

Παιδικό τμήμα ( 3 έως 4 ετών )

Τα νήπια συνεχίζουν την πορεία τους με βήματα σταθερά. Μαθαίνουν με ευχάριστο τρόπο, μέσα από το παιχνίδι και τις βιωματικές δραστηριότητες. Αναπτύσσουν ολόπλευρα και δημιουργικά, σύμφωνα με τους δικούς τους ρυθμούς και την ωριμότητα τους, όλες τις ικανότητες και δεξιότητες της ηλικίας τους.

Στο βασικό μας πρόγραμμα αναπτύσσονται δραστηριότητες:

Γλωσσικής ανάπτυξης

Τα νήπια ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε συζητήσεις, να διηγούνται προσωπικές εμπειρίες, να περιγράφουν αντικείμενα και γεγονότα, να εξηγούν ενέργειές τους και να ακούνε προσεχτικά μια ιστορία. Οι δραστηριότητες  και οι εμπειρίες αυτές βοηθούν τα νήπια να αποκτήσουν ακουστική και λεκτική ετοιμότητα.

Λεπτής Κινητικότητας

Δραστηριότητες όπως: πάζλ, κορδονάκια, κατασκευές, παιχνίδι με ζυμαράκι βοηθούν τα νήπια στην ενίσχυση της επιδεξιότητας των χεριών και των δακτύλων με στόχο να αποκτήσουν σταδιακά τον απαραίτητο συντονισμό κινήσεων ματιού – χεριού αναπτύσσοντας έτσι τις πρώτες ικανότητες για τη γραφή.

Δημιουργίας και Έκφρασης

Θεατρικό Παιχνίδι

Με το   θεατρικό παιχνίδι τα  νήπια  έχουν την  ευκαιρία να  υποδυθούν ρόλους  και με την ερμηνεία  τους να εξωτερικεύσουν  καταστάσεις ζωής που υποσυνείδητα  τα απασχολούν, να εκφράσουν συναισθήματα  και να συνειδητοποιήσουν σταδιακά τη διαφορά  του πραγματικού από το φανταστικό.

Παραδοσιακά και ομαδικά παιχνίδια :

Με παραδοσιακά και ομαδικά παιχνίδια καλλιεργούν την νοητική τους εγρήγορση, αναπτύσσουν την αντίληψη τους σε μαθηματικές έννοιες, αναπτύσσουν το λεξιλόγιο τους και κατανοούν ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες στο παιχνίδι.

Μουσικοκινητική αγωγή:

Με τη μουσικοκινητική αγωγή βασικός στόχος είναι η μουσική καλλιέργεια του νηπίου μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες, που συνδυάζουν τη μουσική με τη δημιουργική κίνηση, τον προφορικό και τραγουδιστικό λόγο, τη μίμηση και τη δραματοποίηση. Μέσα από τη μουσικοκινητική αγωγή τα νήπια αποκτούν ένα νέο τρόπο επικοινωνίας, καλούνται να λειτουργήσουν σε συλλογικό επίπεδο και κοινωνικοποιούνται, ενώ συγχρόνως αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες αδρής και λεπτής κινητικότητας και συντονισμού του σώματός τους. Παράλληλα καλλιεργούν τη φαντασία τους, την κριτική και δημιουργική τους σκέψη και συγχρόνως ανακαλύπτουν ένα μοναδικό τρόπο ψυχαγωγίας.

Μουσική αγωγή:

Τα νήπια  καλλιεργούν βιωματικά τη μουσική τους παιδεία. Το μάθημα αναλαμβάνει Μουσικός και περιλαμβάνει τραγούδια, μουσικά ακούσματα και επαφή με τα κρουστά όργανα της μουσικής μας γωνιάς.

Καλλιτεχνικό Εργαστήρι:

Τα νήπια εξοικειώνονται με τη χρήση όλων των διαθέσιμων υλικών, ενθαρρύνονται να εργάζονται ατομικά και ομαδικά εκφράζοντας την προσωπική τους αντίληψη για τον κόσμο που τα περιβάλλει.

Υπαίθριας ζωής

Τα παιδιά παίζουν έξω στη φύση. Χρησιμοποιούν ελεύθερα τη φαντασία τους και ασκούν το σώμα τους.