Μεγάλοι Αστερίες

Νηπιαγωγείο ( 5 έως 6 ετών)

Στο Νηπιαγωγείο λέμε τη γνώμη μας, συζητάμε, ρωτάμε, παίζουμε, ζωγραφίζουμε, ερευνούμε μέσα και έξω από την τάξη. Σκοπός μας είναι η σύνδεση της σχολικής γνώσης με την καθημερινή ζωή. Δίνεται έμφαση στο να παρέχεται σε κάθε νήπιο η δυνατότητα να μάθει σύμφωνα με το δικό του επίπεδο ανάπτυξης και προόδου. Τα νήπια ενθαρρύνονται να βρουν εναλλακτικές λύσεις, αφήνονται να πειραματιστούν και να ανακαλύψουν. Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσουν τις μαθησιακές τους ικανότητες και αισθάνονται εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους. Έτσι η μάθηση γίνεται μια ενδιαφέρουσα διαδικασία που θα συνεχισθεί σε όλη τους τη ζωή.

Στο βασικό μας πρόγραμμα αναπτύσσονται δραστηριότητες:

Προφορικού και γραπτού λόγου

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται στον τομέα αυτό στόχο έχουν τη καλύτερη δυνατή προετοιμασία των παιδιών για την ανάπτυξη της ικανότητας γραφής και ανάγνωσης. Η ικανότητα για γραπτό λόγο αποκτάται και αναπτύσσεται μέσα από μια αργή διαδικασία και σημαίνει το να κατανοήσει το νήπιο ότι η γραφή είναι ένας τρόπος επικοινωνίας.

Μαθηματικών εννοιών

Τα μαθηματικά τα χρησιμοποιούμε για να ερμηνεύσουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει, καθώς βοηθούν στην κατηγοριοποίηση, στη συσχέτιση, στην ταξινόμηση και στην οργάνωση –στην ερμηνεία τελικά- του κόσμου μας. Κυρίαρχος στόχος είναι τα νήπια να αρχίσουν να σκέφτονται με τρόπους που χαρακτηρίζουν τη μαθηματική επιστήμη, συνειδητοποιώντας παράλληλα το λόγο για τον οποίο τα χρησιμοποιούμε στη ζωή μας. Σε ένα καλά οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία διακριτών και συνεχών υλικών, παρέχονται πολλές μαθηματικές ιδέες, αφού καθώς παίζουν παρατηρούν και ανακαλύπτουν ιδιότητες, διακρίνουν και συγκρίνουν ποσότητες και μεγέθη, ανακαλύπτουν ομοιότητες και διαφορές, διαπιστώνουν μετασχηματισμούς.

Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Τα νήπια γνωρίζουν και μελετούν ζώα, φυτά και φυσικά φαινόμενα, τους συσχετισμούς μεταξύ τους, καθώς και την αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο. Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ- ΑΞΙΟΠΟΙΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δραστηριότητες που έχουν σχέση με την ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, τον πολιτισμό, την υγιεινή διατροφή.

Φυσικών επιστημών

Τα νήπια γνωρίζουν τις φυσικές επιστήμες μέσα από την επεξεργασία των θεματικών ενοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την καθημερινή τους εμπειρία .

Μουσειακής αγωγής

Με την ανάπτυξη  εκπαιδευτικών προγραμμάτων μουσειακής αγωγής δίνεται μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για ένα συναρπαστικό ταξίδι γνώσεων και παιχνιδιού.  Τα νήπια γνωρίζουν μερικούς από τους θησαυρούς που φιλοξενούν τα μουσεία μας, έρχονται  σε επαφή με τον εθνικό λαϊκό αλλά και παγκόσμιο πολιτισμό και έτσι συνειδητοποιούν ότι βρισκόμαστε σε ένα κόσμο που δεν υπάρχουν σύνορα ,  ο οποίος αναδεικνύεται μέσα από τα δημιουργήματα της ανθρώπινης επινόησης (έργα τέχνης, ιστορικά μνημεία, κ.α.).

Δημιουργίας και Έκφρασης

Καλλιτεχνικό εργαστήρι:

Σκοπός είναι τα νήπια να ανακαλύψουν όλους τους τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους σύμφωνα πάντα με τη δική τους προσωπικότητα.

Θεατρικό Παιχνίδι:

Τα νήπια υποδύονται ρόλους και με την ερμηνεία τους εξωτερικεύουν καταστάσεις ζωής που υποσυνείδητα τα απασχολούν, εκφράζουν συναισθήματα και συνειδητοποιούν τη διαφορά του πραγματικού από το φανταστικό.

Κινητικός τομέας:

Τα νήπια χειρίζονται με άνεση τα διάφορα υλικά, συνειδητοποιούν και ελέγχουν τις κινήσεις του σώματός τους, κατανοούν τις χώρο-χρονικές σχέσεις και έννοιες, συνειδητοποιούν την έννοια της πλευρίωσης του σώματος (αριστερά – δεξιά ).

Μουσική:

Στο νηπιαγωγείο η μουσική όπως και τα υπόλοιπα μέσα δημιουργικής έκφρασης που σχετίζονται με τις τέχνες ,δίνουν στα παιδιά ευκαιρίες να εκφράζουν με διαφορετικούς τρόπους και μέσα την συνεχώς αυξανόμενη κατανόησή τους για τον κόσμο που τα περιβάλλει.
Εκτός από τα τραγούδια και τις μουσικές παραστάσεις, τα νήπια έρχονται σε επαφή με τα κρουστά οργανάκια που υπάρχουν στη μουσική γωνιά του σχολείου.

Υπαίθριας ζωής

Τα νήπια ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται να παρατηρούν συστηματικά όσα υπάρχουν γύρω τους , να περιγράφουν, να καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους, να εξετάζουν ομοιότητες και διαφορές, να εντοπίζουν προβλήματα , να θέτουν ερωτήματα, να κάνουν προβλέψεις, να αναζητούν απαντήσεις…. Ανακαλύπτουν τη φύση και τη βιώνουν με τρόπο άμεσο, απολαυστικό και διασκεδαστικό!!! Και μαζί τους και εμείς!!!!

Αγγλικών

Τα νήπια ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τη γλώσσα που διδάσκονται ελεύθερα μέσω τραγουδιών και παιχνιδιών δράσης .