Μετακίνηση με σχολικό

Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του σχολικού λεωφορείου. Η μετακίνηση των νηπίων πραγματοποιείται καθημερινά με πρωινό, και μεσημεριανά δρομολόγια ανάλογα με το πρόγραμμα του κάθε νηπίου.
Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, ψυχαγωγικές εκδρομές και λοιπές μετακινήσεις των νηπίων πραγματοποιούνται με το σχολικό μας λεωφορείο.