Κατασκήνωση στο Καραβάκι, 2021

Οι Μεγάλοι Αστερίες διανυχτερεύουν στο πρώτο τους σχολείο! Παίζουμε, γελάμε και περνάμε όλοι καλά γιατί μαθαίνουμε πολλά!