Καλή σχολική χρονιά!

…Καλή αρχή λοιπόν!!!

Η ομάδα από το Καραβάκι.