Η Φιλοσοφία μας σε 10 σημεία…

Στο Καραβάκι παιδιά και ενήλικες αναζητούμε την ευχαρίστηση στο να παίζουμε, να δουλεύουμε, να συνομιλούμε, να εργαζόμαστε, να σκεφτόμαστε και να επικοινωνούμε συνεργαζόμενοι. Γιατί είμαστε ένα σχολείο που:

  • Τα παιδιά αναπτύσσουν βιωματικά τις αξίες του σεβασμού, της ευγένειας, της αγάπης προς τους άλλους.
  • Τα παιδιά εκπαιδεύονται με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων τόσο ατομικών (της αυτονομίας, της αυτοεξυπηρέτησης, της υπευθυνότητας, της συναισθηματικής νοημοσύνης, της αγωγής υγείας), όσο κοινωνικών (της συνεργασίας, της επικοινωνίας, της διαχείρισης σχέσεων).
  • Με τα παιδιά αναζητάμε και χτίζουμε τη γνώση με τρόπο βιωματικό μέσω του παιχνιδιού, της ανακάλυψης, της εξερεύνησης, του προβληματισμού και του πειραματισμού και κατανοούμε τον κόσμο συνδυάζοντας σχολικές και εξωσχολικές εμπειρίες.
  • Με τα παιδιά «εργαζόμαστε» σε ομάδες με σκοπό την ανάπτυξη της συνεργασίας και της ομαδικότητας.
  • Θεωρούμε ότι ο σεβασμός σε κανόνες αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εκπλήρωση των παιδαγωγικών μας στόχων.
  • Πιστεύουμε στην ουσιαστική και δημιουργική συνεργασία με τους γονείς και τους υποστηρίζουμε συμβουλευτικά.
  • Αναζητάμε και επιλέγουμε ανθρώπινο δυναμικό που εκτός από τα τυπικά προσόντα που διαθέτει, αφοσιώνεται στο έργο που έχει αναλάβει, είναι ανοιχτό σε νέες ιδέες και πρακτικές και έχει φιλοσοφία για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών.
  • Δημιουργούμε σε ένα χώρο ασφαλή, οικείο, χαρούμενο, δημιουργικό, σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των παιδιών.
  • Προσπαθούμε να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι!
  • ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ!