Διδακτικές επισκέψεις

Οι διδακτικές επισκέψεις σε διάφορους χώρους έχουν ψυχαγωγικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα και πραγματοποιούνται εντός διδακτικού ωραρίου.

Γιορτές

Οι γιορτές στο νηπιαγωγείο είναι περισσότερο ή λιγότερο ανοιχτές εκδηλώσεις που οργανώνονται είτε με την ευκαιρία μια γιορτής (π.χ. η γιορτή των Χριστουγέννων) είτε ενός σημαντικού για τη σχολική ζωή γεγονότος (π.χ. η γιορτή για το τέλος της χρονιάς). Κατά την προετοιμασία των εορτών η έμφαση δίνεται στη διαδικασία, κατά την οποία ενεργοποιείται και διατηρείται το ενδιαφέρον το παιδιών. Παράλληλα τους δίνονται ευκαιρίες για δημιουργική έκφραση και ενίσχυση της αυτοεικόνας τους με στόχο το τελικό αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα τους. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς προβλέπεται η οργάνωση εκδήλωσης, που εντάσσεται στην όλη εργασία του σχολείου.

Γενέθλια

Κάθε παιδί, αν θέλει μπορεί να εορτάσει τα γενέθλια ή την ονομαστική του εορτή στην τάξη, μαζί με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες του. Μπορεί να φέρει τούρτα ή γλυκά στο Σχολείο .

Εθνικές και τοπικές εορτές

Το Νηπιαγωγείο παίρνει μέρος στο γενικό εορτασμό των εθνικών και τοπικών εορτών, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής.

Εκκλησιασμός

Εκκλησιασμός των νηπίων μπορεί να γίνεται ύστερα από απόφαση του διδακτικού προσωπικού, εφόσον το επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για ασφαλή μετάβαση τους στο Ναό.