Εγγραφές μαθητών /τριών στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2023-24

Στο Νηπιαγωγείο το σχολικό έτος 2023-2024 θα φοιτήσουν:

α. Προνήπια τα οποία έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2019 έως και 31 Δεκεμβρίου 2019,

β. Νήπια τα οποία έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2018 έως και 31 Δεκεμβρίου 2018.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας ξεναγήσουμε στους χώρους μας και να συζητήσουμε για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.

Δείτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Προνήπιο. 

Δείτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Νηπιαγωγείο.

Δείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Νηπιαγωγείου.